Oferta

Forma współpracy:

  • Umowa stałej obsługi serwisowej

Skierowana jest do firm, które oczekują zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości pracy wszystkich kluczowych systemów komputerowych przy zachowaniu umiarkowanych kosztów. To rozwiązanie bowiem gwarantuje kompleksową obsługę informatyczną w ramach zryczałtowanej opłaty miesięcznej. Taka forma współpracy zapewnia usługi informatyczne i pomoc techniczną oraz redukcję kosztów związanych z utrzymaniem pracowników działu IT.

  • Bieżąca opieka informatyczna

Przeznaczona dla mniejszych firm o nie dużej infrastrukturze informatycznej. W ramach tej formy świadczymy jednorazowe usługi informatyczne, każdorazowo uzgadniane i rozliczane z klientem. W ramach tej formy klient otrzymuje dostęp do doraźnej pomocy technicznej oraz usług serwisowych. Obejmuje ona instalację oprogramowania, doradztwo przy zakupach sprzętu, szkolenia z zakresu obsługi pracowników oraz usuwanie wszystkich awarii powstałych w czasie pracy systemu komputerowego.

Zakres usług:

  • instalacje i serwis sprzętu komputerowego
  • instalację i serwis urządzeń peryferyjnych
  • instalację i konfigurację serwerów opartych na systemie Windows, Linux, Unix, Novell
  • administracje serwerami – Windows, Linux, Unix, Novell
  • administracje struktury informatycznej
  • opiekę i doradztwo nad systemami archiwizacji
  • serwis oprogramowania
  • doradztwo – konsulting IT